Изберете кои продукти да приемате във Вашия обект

Трапеза Pass

Трапеза PASS по Наредба 7 и Наредба 11 са една от най-използваните социални придобивки от работодателите в цялата страна, защото повишава покупателната способност на служителите. Можете да приемате и двата вида ваучери или да изберете един от тях.

Подарък PASS

Подаръчните ваучери са предпочитаният начин, с които работодателите изразяват своята благодарност към служители и партньори или като част от програма за възнaграждение в компанията, защото могат да се персонализират, лесни са съхрaнение и могат да бъдат подарени веднага.

Flexi PASS

Ваучерите Flexi PASS са един от най-универсалните инструменти за предоставяне на социални придобивки. Ако Вашият бизнес е в сектора на модата, услугите, фармацията, почивките, грижата за тялото и здравето, бързооборотните стоки и т.н., то служителите на нашите бизнес партньори са Ваши потенциални клиенти.

Увеличете приходите си и спечелете нови лоялни клиенти.

Станете партньор на содексо

Познавате ли компания, която все още не е наш клиент? Препоръчайте ни я и може да спечелите награда.

Доведете партньор

Важни документи

Тук можете да намерите всички важни документи, свързани с поръчката, приемането и осребряването на ваучери, както и такива, свързани със Содексо ПАСС България.

Име Продукт Категория Файл
Бланка за осребряване на ваучери Трапеза PASS Трапеза PASS по нар. 7, Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Бланка за осребряване на ваучери Подарък Pass Подарък PASS Търговец Изтегляне
Бланка за осребряване на ваучери Flexi Pass Flexi PASS Търговец Изтегляне
НАРЕДБА No 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Търговец Изтегляне
Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Трапеза PASS Трапеза PASS по нар. 7, Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Подарък PASS Подарък PASS Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Flexi PASS Flexi PASS Търговец Изтегляне
Инструкции за работа и осребряване на ваучери Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Бланка за получаване на фактура по имейл Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Бланка за смяна на IBAN Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Декларация за бизнес етика Работодател Служител Търговец Изтегляне
Изявлението за Отговорно Бизнес Поведение Работодател Служител Търговец Изтегляне
Политика по качество Работодател Служител Търговец Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Трапеза PASS по наредба 7 Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Трапеза PASS по наредба 11 Трапеза PASS по нар. 11 Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Подарък PASS Подарък PASS Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Flexi PASS Flexi PASS Работодател Изтегляне
Получаване на MID (МИД) номер/а от търговски партньори GiftPass Търговец Изтегляне
Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Трапеза PASS – дизайн 2023/2024 Трапеза PASS по нар. 7, Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Форма Адреси за доставка на ваучери Работодател Изтегляне
Форма за МИД номер на търговски обект Търговец Изтегляне
Форма Списък с търговски обекти, приемащи ваучери Търговец Изтегляне