Ще бъдат ли валидни хартиените ваучери след дигитализацията?

Да. Всички хартиени ваучери, издадени до 30 юни 2024 г., важат до датата на валидност, изписана на всеки един от тях. 

Те ще се приемат безпроблемно в партньорската мрежа от търговски обекти на Плъкси България.