Ползите от сутрешното пътуване за работа

Ужасяващото сутрешно пътуване за работа. Дали отнема минути или часове, стресът от ежедневното пътуване за работа оказва влияние на настроението и мотивацията на служителите – а в дългосрочен план и на самата компания. Джон М. Якимович, Докторант в Columbia Business School, и Жералдин Делпланк, глобален маркетинг директор по мобилността и разходите в Sodexo, хвърлят повече светлина върху това как да компенсираме негативните ефекти от пътуването за работа.

Практиката, свързана с пътуване към работното място, се разви значително напоследък – как тези промени влиaят на пътуващите?

Джон М. Якимович: През последните няколко години, времето прекарано в пътуване до работното място се увеличава със стабилни темпове. Поради фактори свързани с разрастването на градовете, за служителите става все по-скъпо да живеят близо до местоработата си и затова пътуването до офиса става все по-широко разпространена практика. Понастоящем, придвижването до работното място, погледнато глобално, отнема средно около 38 минути във всяка посока – число, което се равнява на приблизително 300 часа на година, или повече от 10 процента от общото работно време. Освен това, редица прогнози предвиждат, че времето за пътуване ще продължи да се увеличава в следващите години. Нека не забравяме, че служителите постоянно определят пътуването до и от работа, особено сутрешното пътуване като най-лошата част от деня им.

Жералдин Делпланк: Наистина урбанизацията оказва значително влияние върху времето необходимо за придвижване до работното място. Това е повод за нарастващо безпокойство, предвид че в контекста на борбата за таланти, времето за пътуване до работното място се оказва ключов фактор. Казвайки това, бих искала да посоча и една добра новина: разработват се и доста иновативни решения за придвижване до работното място. Не отдавна разполагахме с много ограничени възможности за придвижване – лична кола и градски транспорт. В днешно време налице са мултимодални превози. Например, можете да потеглите с кола и да пристигнете с колело, или дори да използвате платформи за споделено пътуване. Възможно е, чрез търсене на тези алтернативни и разнообразни решения, да се намалят негативните последици от пътуването за работа.

По какъв начин намаляването на негативните ефекти от пътуването влияе на това как ще протече денят на пътуващите?

Дж.М.Я.: Пътуващите за работа не се придвижват просто между физически пространства, те също така правят психологически преход между различни роли. Например когато сте вкъщи, можете да бъдете в ролята на родител, а когато сте на работа в ролята на колега или мениджър. Човек, който използва пътуването за работа да се прехвърли не само физически, а и ментално от домашната в работната роля, е готов да започне деня и да поеме отговорностите на работната си роля веднага щом пристигне на работа. Проучването ни показва, че ако не направим този преход адекватно, изпитваме неудовлетвореност, която може да ни изцеди и да ни доведе до неудовлетвореност от работата и изтощение.

Ж.Д: Да, виждала съм това от първа ръка при нашите клиенти – лошото преживяване по време на пътуването за работа води до стрес на работното място, който може да има огромни последици върху ефективността и фокуса, по-ниско ниво на взаимодействие с колегите и разбира се, може да причини и здравословни проблеми като главоболия, нарушения на съня, сърдечносъдови проблеми и проблеми на мускулно-скелетната система. Всички тези фактори могат допълнително да подхранят липсата на мотивация при служителите.

Джон, в твоето проучване директно адресираш темата за борба със стреса причинен от пътуване до работното място. Можеш ли да ни дадеш повече информация?

Дж.М.Я.: В зависимост от това къде живеем не винаги имаме контрол върху средствата за придвижване до работа, въпреки това имаме някакъв контрол върху това какво правим или за какво мислим докато пътуваме. Това може да включва неща, които носят незабавно удовлетворение – фантазиране, слушане на музика, или неща, които имат по-дългосрочна стойност – мисли за плановете за деня, цели и графици. Проучванията ни сочат, че лицата, които имат висок резултат по дадена личностна характеристика, например индивидуалната черта самоконтрол, са по-склонни да мислят за неща с дългосрочна ориентация. С други думи, тези лица са по-склонни да мислят за работния ден пред тях. В резултат на това, те са по-малко склонни да бъдат негативно повлияни от дългото време прекарано в път за работа, защото това планиране на работния ден им дава възможност по-ефективно да направят прехода към работната си роля докато пътуват сутрин за работа.

Какво могат компаниите да направят, за да подобрят пътуването на служителите до работното място?

Дж.М.Я.: Важно е компаниите да разберат, че пътуването до офиса оказва влияние на начина, по който хората се чувстват и държат на работа. Поради тази причина, мениджмънтът не трябва да е загрижен за служителите си от момента на стъпване в офиса, а е необходимо да има по-всеобхватен подход. Начинът на придвижване на служителите до работа и продължителността на тяхното пътуване, оказват влияние върху начина, по който се чувстват по отношение на работата и също така как ще се държат и представят в работа. То е свързано и с вероятността да останат или да напуснат организацията.

Ж.Д.: Компаниите също могат да изиграят ключова роля в поощряване на нови практики и отваряне на вратите за нов начин на работа – от гледна точка на пътуване за работа, това означава да се даде възможност за гъвкавост и персонализиране. Придвижването до работа вече е мултимодално и разнородно, тоест ролята на компанията няма да е само да помогне на служителите си да стигнат до работа сутрин, но също така да им предостави достъп до най-добрите варианти за придвижване и транспорт по всяко време на деня.

Иноваторските компании също търсят уникални алтернативи на традиционното работно място. Днес, физическото присъствие в офиса на някои служители вече не се изисква. В тази връзка, работата от къщи или близко споделено пространство за работа е чудесен начин да се избегне пътуването до местоработата. Освен това, предлагането на гъвкави часове за започване на работа се оказва високо ефективен подход, който подобрява баланса работа - личен живот, като дава възможност на служителите да организират деня си по начин, който е най-ефективен за тях.

И най-накрая, Джон, според опита ти съществуват ли инструменти, които компаниите не използват адекватно, за да подобрят преживяването на служителите си?

Дж.М.Я.: Много от големите компании буквално седят върху сандъка със съкровище от информация. Те знаят колко време им отнема на служителите да пътуват, колко удовлетворени са в работата, кои възнамеряват да напуснат – но те не анализират достатъчно тази информация. Тези данни дават възможност да се създадат прогностични модели за това кой е най-вероятно да напусне организацията, защо някои служители се справят по-добре от други, и какво могат да направят, за да променят това. На тези компании, често им липсва теоретична основа, аналитични умения или просто не мислят всеобхватно. В качеството си на изследовател, целта ми е да работя с компании, за да отговорим на тези въпроси и да им помогна да разберат по-добре служителите си, защото тези осъзнавания в крайна сметка ни помагат да дадем тласък и на състоянието на проучванията.