Повишен интерес към ваучери Подарък Pass

 

„Наблюдаваме повишен интерес към ваучерите Подарък Pass и очакваме 20% ръст в обемите, спрямо миналата година”, 

споделя Виктор Косконел, изпълнителен директор на Содексо България.

Содексо България работи с над 1000 български фирми, които стимулират допълнително служителите си чрез ваучерите Подарък Pass

Все повече работодатели в България припознават програмите за социални придобивки и възнаграждения като един от най-ефективните методи за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на резултатите и представянето на компанията. Според Содексо, световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот, достъпът до различни социални и спортни придобивки влияе за привлекателността на една компания също толкова, колкото и финансовите облаги, които се предлага на заетите в нея.

Проучване, реализирано от AON за 2016 г. сред 15 793 служители в
58 компании от 12 индустрии в България, показва че
 за почти 94% от анкетираните социалните придобивки са особено важни за тяхната ангажираност към компанията. Почти всички респонденти се обединяват около твърдението, че допълнителните стимули са ключов фактор за оставането им във фирмата, в която работят, както и за привличането на нови служители.

Според AON нивото на ангажираност на служителите в България през 2016 г. остава стабилно. 65% от всички изследвани служители твърдят, че се чустват ангажирани и допринасят за бизнес успеха на своя работодател. Този резултат поставя България на челните места в Централна и Източна Европа. Най-малко ангажирани са служителите в Литва, Латвия, Естония следвани от Полша и Турция.

Според изследването българските служители, които са част от мултинационални компании, са със средно ниво на ангажираност от 66%. То е с 6% по-високо от ангажираността на служителите визцяло български компании. В същото време обаче служителите в изцяло българските компании намират по-голям баланс между работа и личен живот. Най-ниското ниво на ангажираност се наблюдава сред най-младите служители на възраст до
25 години (56%)
Най-ангажирани се оказват работещите в групата
55+ години (
65%).

Анализът на AON по сектори на българската икономика показва, че най-ангажирани са служителите от “Фармация” (92%)Сектор “ИТ” е вторият в класацията, а сектор “Аутсорсинг услуги” заема една от последните позиции, тъй като едва 36% споделят, че в компанията, в която работят има ефективен процес, който им помага да идентифицират правилно областите си за развитие. Заедно с това само 47% от участниците, заети в “Аутсорсинг услуги”, са абсолютно съгласни с твърдението, че работодателят им ги мотивира достатъчно.

В икономически по-развитите страни финансовите компенсации губят своята привлекателност. Според Boston Consulting Group повишението на заплатата е последвано от 2-3-седмично щастие. Изследване относно първите 10 фактора за щастие на работното място, проведено с повече от 200 000 служители по цял свят, показва, че най-ценено от служителите е признанието за тяхната работа. Високата заплата е едва на 8-ма позиция.

“Когато служителите се чувстват оценени, се повишава и тяхната принадлежност към компанията, за която работят. Това в дългосрочен план води до по-висока ангажираност, привързаност и продуктивност. Мотивацията е критично важен проблем, а заплатата макар и важна е често недостатъчно условие. Наблюдавайки пазара в България и клиентите ни, забелязваме повишен интерес към ваучерите Подарък Pass и очакваме 20% ръст в обемите, спрямо миналата година”, споделя Виктор Косконел, изпълнителен директор на Содексо България“Проучване на Содексо показва, че 74% от работодателите, предложили програми за стимулиране на служителите чрез социални придобивки, наблюдават подобрение в привлекателността на компанията, 88% наблюдават ръст в продуктивността, а 71% ръст в продажбите”, допълва Косконел.

Содексо оперира в България от 2003 г., като предлага услуги за социални придобивки и възнаграждения, с които допринася за прогреса на хората и бизнеса чрез подобряване качеството на живот на служителите и признание за техните постижения. Един от най-утвърдените продукти на компанията в страна са ваучерите Подарък Pass.

Содексо предлага Подарък Pass на българския пазар от 2005 година, като досега има над 1000 активни бизнес клиента. Ваучерите могат да се предоставят както за лични поводи и празници, така и като награда за постигнати резултати, за създаване на лоялност и дългосрочни отношения, както между работодател и служител, така и между фирма и нейните бизнес партньори.

Един от дългогодишните бизнес клиенти на услугата е компанията JTIкоято предоставя Подарък Pass на служителите си в България вече повече от 6 години. От компанията изтъкват, че основно предимство на ваучерите е възможността да се използват във всички сфери на услугите и търговията, както и по-дългия период на валидността им.

Сред основните преимущества на Подарък Pass са възможността за онлайн поръчка, лесното администриране, изградената партньорска мрежа от над 10 000 търговски обекта в цялата страна и възможността за персонализирано послание върху ваучерите.

През тази година Содексо организира великденска кампания от 7 април до 31 май, в която чрез заплащането на 50 лв. от покупката с Подарък Pass, търговските обекти на Giulian, Celio и Etam ще предоставят допълнителни отстъпки.