Предизвикателство за малките и средни предприятия

Конкурирането с продуктите и услугите предоставени от големите компании е част от територията на малките и средни предприятия. Но трябва ли МСП да се опитват също така да достигнат големите компании, когато става дума за политики насочени към родителите? Всички доказателства сочат, че МСП могат да спечелят осезаеми ползи ако подкрепят служителите си, които трябва да балансират между кариера и грижа за семейството.

Добрият баланс между работа и личен живот помага на служителите да се представят по-най добрия начин в работа, което от своя страна се изразява в по-висока производителност, по-високо ниво на лоялност и по-голяма ангажираност[1]. Въпреки това, за много хора работата става все по-поглъщаща. Проучване във Великобритания[2] откри, че 40% от служителите пренебрегват други аспекти от живота си, поради работния натиск и натоварване, като жените са по-потърпевши от мъжете, от гледна точка на по-лошо качество на живот.

Проучване, проведено от Содексо[3] в седем държави сочи, че МСП са наясно с преимуществата за тях от подобряване на баланса между работа и личен живот на служителите. В проучване сред повече от 4,800 мениджъри на МСП, 84% вярват, че ако се помогне на служителите да балансират между работата и личния живот, това ще подобри цялостното представяне на компанията. Макар от съществено значение, едва 49% от тях смятат, че могат да се съревновават с по-големите компании в тази област, статистическите данни са показателни за това как МСП нямат яснота по въпроса как да бъдат по-семейно ориентирани.

Балансирането между работа и семейни задължения е ключово предизвикателство за МСП, тъй като е нужно да останат конкурентноспособни на пазара на труда, където тенденцията при големите компании е да се предлага на родителите по-голяма гъвкавост. Проблемът е толкова съществен, че вече е привлякъл вниманието на правителствата. Сингапур, например е стартирал програма за насърчаване на МСП, с помощта на която да се даде повече подкрепа на работещите майки[4], в страна, в която осем на всеки 10 майки се завръщат на работа след раждане. Старшият държавен министър Джоузефин Тео, заяви миналата година, че МСП разпознават колко важно е да се подкрепят родителите, „но често не знаят откъде да започнат“. Ясна е нуждата от достъп до грижа за децата, която се появява на този етап в живота на двама партньори.

МСП, които се борят с големите компании за привличане на таланти, могат да посрещнат тези нужди с широк набор от подходи, които да бъдат приспособени, така че да бъдат в подкрепа на родителите.[5]Помощ с осигуряване на достъп до грижа за децата, гъвкаво работно време и възможност за работа от къщи, особено когато детето е болно, са все неща във възможностите и обхвата на МСП. Във Великобритания, например, родителите с деца до 15 годишна възраст могат да заменят част от заплатата си, преди да бъде обложена с данък, за ваучери, които се използват за плащане на доставчици на грижа за деца през интернет портал. Тази схема, подкрепена от правителството, може да спести на служителите около £900 (€1,100) на година, за разходи за грижа за децата, което спестява на работодателите около £400 (€500) за социални осигуровки. Проучване сред 1,200 родители откри, че 99.5% от тях биха препоръчали тази схема на други хора. Във Франция, „Crèche Attitude“ – компания на Содексо, предлага сходна спестяваща данъци схема, която дава възможност на работодателите да финансират отчасти разходите за място в яслата, за своите служители. Мрежата, с която компанията разполага е 1,000 ясли за 7,000 деца на ден, което намалява напрежението сред работещите родители.

Също толкова важно обаче е МСП да осъзнаят, че могат да потърсят външна експертиза, с помощта на която да се осигурят тези стимули, което ще помогне на МСП да подобрят бизнес представянето си. Практически пример за такава външна експертиза е да се предложи на работещите родители консиерж услуги, с помощта на които се отмятат някои рутинни задачи, като запазване на час, вземане на неща или поръчване на услуги.

Макар много МСП да смятат, че не могат да се съревновават с големите компании по отношение на политики насочени към родителите, реалността е много по-различна. Освен инициативите, които могат да се прилагат самостоятелно и наборът от услуги, които да се предложат с помощта на трета страна, МСП могат значително да намалят товара на работещите родители. А както проучването доказва, по-щастливите служители са по-добри служители.

Политики насочени към родителите в действие: МСП в Румъния

За „Network One Distribution”, средно голямо предприятие, дистрибутор основно на ИТ и електронни стоки в Румъния, предоставянето на добър баланс между работа и личен живот за родителите е предизвикателство – но такова, което може да се преодолее по различни начини, които винаги да носят възвръщаемост на инвестицията. „Знаем, че никога няма да има идеален баланс, но например, предлагаме безплатни 10 седмични курсове, по два часа на седмица, които подготвят двойките за родителство“, споделя Юджин Флоареа, Директор ЧР. „Когато се роди дете, предоставяме подаръчни карти, а всяка Коледа организираме специални партита за децата, за около 120 деца и 200 родители. Също така можем да съобразим работното време, така че да съответства на графика на яслата, а ако някое дете се разболее, също така позволяваме на майката да остане вкъщи. Много неща направихме за родителите през последните две-три години, но винаги съществува усещането, че можем да направим повече.“


[1] Качество на живот: ГОЛЯМО преимущество за малките предприятия – проучване на Содексо услуги за социални придобивки и възнаграждения - 2015

[2] https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/w/work-life-balance

[3]Качество на живот: ГОЛЯМО преимущество за малките предприятия – проучване на Содексо услуги за социални придобивки и възнаграждения - 2015

[4] http://www.todayonline.com/singapore/govt-wants-smes-give-working-mums-more-support-josephine-teo

[5] http://www.smartcompany.com.au/people-human-resources/make-sme-family-friendly-face-consequences/