Програми за менторство

Как можете да се възползвате от опита на старши ръководител и да разпространите новите идеи и свежия подход на обещаващ млад мениджър? Отговорът е в менторството: практика, която става все по-популярна в опита на компаниите да развиват своите бъдещи лидери. Ниски нива на разходи, висока възврaщаемост и щастливи хора навсякъде, какво да не им харесваш на програмите за менторство?

Менторството никога не е било по-популярно във времена, в които компаниите търсят начини за кариерно развитие за служителите си, без прибягване до скъпи и персонализирани обучения. Съобразено със специфичните нужди на компанията и осъществено с малко или никакви разходи, менторството може да се предостави за различни цели – от въвеждане на новопостъпили служители до подобряване на сътрудничеството и насърчаване на ангажираността. Добавете и по-популярното предназначение да се предава опит от по-опитни към по-млади и талантливи служители и тогава е лесно да разберете защо менторството е така популярно.

За да бъде една менторска програма успешна, обаче, е необходимо да има добро планиране. Щом целите бъдат определени, следва да се уточни форматът – например менторство между поколенията, в което опитните ръководители предават своя опит на по-неопитни или менторство, фокусирано върху пола, където целта би могла да бъде да се развие лидерство сред жените. Обикновено това дава възможност не само за предаване на знания, но и за постигане на по-добро двустранно разбиране за различията на хората от различни поколения. Също така, компаниите е необходимо да решат дали даден ментор ще се занимава с отделен служител или с група.

Повече увереност, по-високи приходи

Ползите от менторството са широко обхватни, тъй като е доказано, че корпоративните програми помагат за подобряване на уменията и самоувереността на служителите. Те също така подобряват нивата на ангажираност и задържане на служителите, което от своя страна увеличава производителността и съответно намалява разходите, свързани с човешки ресурси. Проучване на „Gartner Group“[1] открива, че нивата на задържане на служителите са по-високи, както при обучаваните (72%), така и при менторите (69%), отколкото при другите служители, докато друго проучване[2] разкрива, че почти два пъти повече организации, в които има програми за менторство, отчитат увеличение в приходите, в сравнение с организации, в които няма такива програми.

Стимулиране на кариерата

Менторството е не само добро за бизнеса, но също така е много популярно сред служителите. Над 79% от поколението Y гледат на менторството като на нещо ключово за кариерния им успех, докато 25% от служителите, включени в менторска програма, имат позитивна промяна в нивата на заплащане, в сравнение с 5%, които не участват[4] в такава програма, сочат проучванията. Нивото на консенсус между мениджърския екип и служителите за позитивното въздействие на програмите е толкова високо, че над 71% от компаниите, част от Fortune 500, сега предлагат програми за менторство.

Позитивен опит в Содексо

Тези преимущества са също добре познати в Содексо. През 2009 г. бе стартирана програма на групово ниво, а през 2014 г. Содексо услуги за социални придобивки и възнаграждения стартира програмата си за менторство с целева група от 350 топ мениджъра. Всеки юни, между 24 и 28 участници и същият брой ментори от различни отдели, и в идеалния случай от различни държави, се избират за международната програма. Организиран от екипа по Управление на таланта, процесът по подбор съответства на нуждите на потенциалните участници, от една страна, и бизнес изискванията на Содексо, от друга. В рамките на годината всяка двойка провежда ежемесечен разговор по телефон или Skype за поне един час, плюс среща на живо. Програмата се оказа много успешна, след като целите и форматът бяха договорени от самото начало.


Малка инвестиция, голяма възвръщаемост

„В обратната връзка, която участниците дават, се вижда, че те са изключително ентусиазирани.“, споделя Лор Арно, Директор ЧР развитие, Содексо услуги за социални придобивки и възнаграждения. „Те наистина оценяват това, че някой отделя време да им помогне. Нивата на удовлетвореност от програмата ни са изключителни, тъй като посрещат една истинска нужда.“ Докато обучавани придобиват знания, лидерство и кариерно развитие, случващото се не е еднопосочно. „Менторите също научават нови идеи и подходи, и двете страни също така повишават нивото си на емпатия,“ добавя Лор Арно. “Менторството струва много малко, за да се предостави, а в същото време е много благоприятно за всички ангажирани. Това е най-висшата форма на печеля-печелиш.“

Менторството: от личен опит

„Аз се обучавах като част от менторска програма от юни до декември 2014 г. от изпълнителния директор във Венецуела и без неговото менторство нямаше да заемам настоящата длъжност (бях в екипа за групов финансов контрол, когато мениджърът ми предложи да се включа в програмата). Провеждахме 90-минутен телефонен разговор всеки две седмици, определяхме план за действие във всяка сесия и в края на програмата бях научила много. Бях вдъхновена от насърчението му, както и от простите и ясни съвети, които той ми даде на база на опита си. Във всяка сесия обяснявах събитията от изминалите две седмици и отговарях на въпросите му, което ми даваше възможност да оценя нещата по-ясно. Чувствам, че това ускори напредъка ми и натрупах старшинство и увереност. Това е невероятна възможност и бих я препоръчала на всеки.“

Сара Фoшор

Главен финансов директор

Содексо услуги за социални придобивки и възнаграждения, Испания

Workplace Trends Sodexo 2017 http://www.startribune.com/mentoring-makes-good-business-sense/409942685/

http://www.huffingtonpost.com/julie-kantor/give-them-what-they-want-_b_8783712.html
http://chronus.com/how-to-use-mentoring-in-your-workplace#five

[1] http://ervinandsmith.com/blog/culture/9-easy-ways-jump-start-mentoring-workplace/

[2] https://www.geteverwise.com/mentoring/the-impact-of-mentoring-in-the-workplace/

[4] http://ervinandsmith.com/blog/culture/9-easy-ways-jump-start-mentoring-workplace/