Содексо получи квота за ваучери за храна

28.01.2022

Уважаеми клиенти,

Радваме се да Ви съобщим, че Министерство на финансите публикува Заповед за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 г., която можете да намерите тук: https://www.minfin.bg/bg/documents.

Содексо България вече получи първа квота и започнахме отпечатването на ваучери за храна по Наредба 7.

Полагаме максимални усилия за възможно най-бързото изпълнение на всички постъпили вече поръчки.

В Парламента е внесено предложение за промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане в Преходни и Заключителни разпоредби във връзка със закъснялото стартиране на издаването на квоти (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163998, параграф 9).

Новата клауза трябва да регламентира, че сумата на ваучерите за храна по Наредба 7, предоставени на служителите от работодателите със задна дата, няма да бъдат облагани с данъци.


24.01.2022

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за следното развитие на ситуацията с квотата за ваучери за храна по Наредба 7 за 2022 година:

  • В края на миналата седмица Парламентът прие законопроект за удължаване на действието на Държавния бюджета за 2021 г. до края на март 2022 г.;
  • Квотата, определена в него до 31.03.2022 година, е 390 млн. лева;
  • Размерът на сумата за ваучери за храна, освободена от данъци и такси, остава 80 лева на човек на месец;
  • Ваучерите за храна на този етап не могат да се използват за заплащане на ток, вода, парно и газ.

Очакваме скоро Министерството на финансите да издаде Заповед за определяне размера на индивидуалната квота и общия брой на индивидуалните квоти за ваучери за храна по Наредба 7. Веднага щом това стане ще изпълним вече получените от Вас поръчки. Ще продължим да приемаме и изпълняваме поръчки в нормалния срок на работа.

В момента също можете да правите своите поръчки за всички наши ваучери, като вземете предвид гореспоменатото за Трапеза Pass по Наредба 7.

Миналата седмица беше публикуван и проектобюджет за 2022 година, като в него са предложени няколко ключови промени за ваучерите за храна през 2022 година:

  • Размерът на квотата да бъде увеличен на 1 милиард лева;
  • Сумата за ваучери за храна, освободени от данъци и такси, да бъде увеличена на 200 лева на човек на месец;
  • С ваучерите за храна да може да се заплаща за ток, вода, парно и газ.

Гореспоменатите предложения не са окончателни и не са приети. Тяхното обсъждане и гласуване трябва да стане до края на март тази година и се очаква, ако бъдат приети, да влязат в сила от 1-ви април, 2022 година.

Ваучерите за храна няма да се облагат с ДДС през 2022 г. Това важи за работодателите и служителите. Причината е, че ваучерите за храна би следвало да се третират като „многоцелеви“ поради различната ДДС ставка за различните храни, които могат да се закупят с тях (9% или 20% в зависимост от вида на храните), за която бе взето решение да се удължи до края на 2022 година.

За повече информация - свържете се с Вашия акаунт мениджър в Содексо или ни се обадете на телефон 0700 40 700*.

Ако не сте наш клиент, можете да изпратите запитване за оферта тук или да разглеждате всички наши продукти.

Екипът на Содексо България


*От понеделник до петък от 09:00 ч до 18:00 ч. Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.