Важна информация за годишната квота за ваучери за храна за 2022 г.

Актуална информация за новата квота за ваучери за храна можете да намерите тук.

Актуална информация за бюджетът за 2022г. и промените при ваучерите за храна можете да намерите тук


Скъпи партньори,

Тук можете да видите актуално становище от Министерство на Финансите от 17.01.2022 г. във връзка с предоставянето на индивидуални квоти за ваучери за храна за 2022 г. от https://www.minfin.bg/bg/documents.


В качеството си на представител и член на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, Содексо публикува официално изявления на Aсоциацията във връзка с годишната квота за ваучери за храна по наредба 7 за 2022 г. 

(Моля имайте предвид, че поръчки за ваучери за храна по Наредба 11, както и ваучери Подарък Pass и Flexi Pass продължават да се изпълняват както обикновено.)


"Уважаеми партньори и клиенти,

Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ) би искала да ви информира, че Министерството на финансите все още не е издало заповед за размера на годишната квота за ваучери за храна за 2022 г., тъй като Държавният бюджет за 2022 г. все още не е одобрен. Това ще доведе до забавяне на процеса по отпечатване на ваучери за храна поради независещи от нас обстоятелства.

Очаква се в най-кратки срокове Парламентът да одобри Закона за удължаване на действието на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. според който ще се определят размера и общия брой на индивидуалните квоти за 2022 г.

Надяваме се това да стане съвсем скоро, като искаме да ви уверим, че Асоциацията на операторите на ваучери за храна полага максимални усилия за тази цел.

Веднага щом Министерство на финансите издаде заповедта, ще ви информираме и ще започнем да изпълняваме вашите поръчки.


Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ)" 

Може да продължавате да изпращате вашите поръчки за ваучери за храна по Наредба 7 към нас. Веднага щом Министерство на финансите издаде заповедта, ще ви информираме и ще започнем да ги изпълняваме.

За повече информация - свържете се с вашия акаунт мениджър в Содексо или ни се обадете на телефон 0700 40 700*

*От понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.