Препоръчайте Содексо и може да спечелите награда

Мотивационна схема

Вашата награда ще се определя в зависимост от броя служители в препоръчаната от Вас фирма по следната схема: