Sodexo BRS става Pluxee!

Sodexo BRS става Pluxee

Pluxee (Плъкси) е водещ партньор на компаниите в областта на социалните придобивки и повишаването на ангажираността на служителите, който отваря свят от възможности за всички. Като нов бранд с големи амбиции за бъдещето, ние ще работим с местните общности, отговорно и устойчиво.

Ние предоставяме 250+ висококачествени продукти в 31 страни и работим с 1.7 милиона търговски партньори, за да сме сигурни, че вашите служители ще имат възможност да се наслаждават повече на това, което им е най-ценно.

Историята е в името

  • “Plux” показва нашата основна цел: възможности да ви предоставим повече, и символизира позитивното ни отношение.
  • “x” символизира начина, по който предоставяме свят от възможности чрез персонализираните и устойчиви услуги, които предлагаме на нашите клиенти, търговски партньори, потребители и служители.
  • “ee” представлява нашият бизнес – “employee engagement” (ангажираност на служителите).
Две ръце и карта Pluxee

Защо нов бранд?

Содексо – Социални придобивки и възнараждения, водещ световен лидер за социални придобивки и ангажираност на служителите, има нов бранд – Pluxee.

Раничка с Pluxee

Подобряваме живота на 36 милиона души в цял свят

Pluxee е бранд, воден от преживяването на служителите, който ще промени категорията за социални придобивки и ангажираност на служители. Ще предостави място, на което потребители, търговци и клиенти ще получат повече от това, което наистина има значение. Научете повече.