При покупка има ли възможност да се използва част от сумата от електронните ваучери, а другата с лични средства независимо че все още има оставаща сума в електронните ваучери?

Да. Картата за храна Pluxee предлага гъвкавост при плащане в обект от мрежата на Плъкси България. 

Ако служителят има 100 лв. баланс по картата, а сметката му е 83.35 лв., той може да помоли касиера да раздeли сумата и например да плати 50 лв. с карта Pluxee, a останалите 33.35 лв. да заплати в брой или с друго платежно средство, независимо каква е наличността по картата.