Банер на кампания за подпомагане на нуждаещи се с храна

Благотворителна кампания за предоставяне на хранителна помощ 

Concordia Logo

Содексо България и фондация Конкордия България започват съвместна благотворителна кампания под надслов Show you heart, play your part за предоставяне на хранителна помощ на нуждаещи се. Целта на проекта е да се осигурят хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за хора в крайна нужда, с които фондацията работи.

Кампанията е част от дейностите в подкрепа на уникалната благотворителна кауза Stop Hunger на Содексо. По данни на Световната програма по прехрана (World Food Programme), днес рекорден брой хора по света имат затруднения със своята прехрана – 345 милиона души в 82 държави. В края на 2021г. броят на затруднените е бил 282 милиона души, което мотивира Stop Hunger да постави акцент върху подкрепата за предоставяне на храна за нуждаещи се.

 

За фондация Конкордия България 

Нашият партньор фондация Конкордия България от 14 години подкрепя деца и младежи в изключително уязвимо положение: останали без дом, жертви на насилие, от изолирани семейства и общности, с риск от отпадане от образователната система, живеещи в бедност и глад, в невъзможност да си намерят работа. 

Мото на организацията: Ходим там, където другите не ходят! 

Конкордия България изпълнява своята мисия Децата и младежите водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация като предоставя подкрепа, според индивидуалните нужди на всеки: образователни и обучителни услуги; психологическа, медицинска и социална подкрепа; помощ в търсенето, намирането и задържането на работното място; подслон, храна и дрехи. 

Организацията помага на най-уязвимите деца и младежи, за да се превърнат в здрави и пълноценни възрастни, които да разрушат моделите на бедност. Работи и с цели семейства и общности по начин, който да намали възможните рискове за тях и да увеличи способността им да водят спокоен и успешен начин на живот. 

Годишно, организацията подкрепя повече от 2000 деца, младежи и семейства. Предоставя повече от 170 000 часа социална, здравна, педагогическа, психологическа и образователна подкрепа.  

Месечно, организацията предоставя хранене на повече от 700 души – деца, младежи, възрастни.  Средствата, които са необходими за това са огромно перо в бюджета на организацията и тя се нуждае от подкрепа.  

 

Как да помогнете 

Можете да подкрепите кампанията като дарите средства за закупуване на хранителни продукти по сметката на фондация Конкордия:  

КВС Банк   

IBAN: BG15RZBB91551060688012  (BGN) 

IBAN: BG03RZBB91551460688001  (EUR)  

Основание: Закупуване на хранителни продукти 

Можете да се свържете с фондацията на мейл communication@concordia.bg, за да получите информация и за други начини за подкрепа.