4 практики за това как и защо е важно да учим нови неща през целия си живот

В една динамично променяща се работна и пазарна среда, от служителите се изисква постоянно да актуализират уменията си и придобиват нови. Пример е пандемията от COVID-19, която ще остави след себе си устойчив във времето ефект върху начина на опериране на бизнесите. „Ученето ще бъде основата на нашето оцеляване в този период, както за организациите, […]

Лидерство и мотивация в динамично време

Каквито и предизвикателства да са срещали компаниите досега в областта на лидерството и мотивацията, експерти и световни лидери потвърждават, че настоящата световна и бизнес динамика не може да бъде сравнявана с преживените дотук кризи. Новата реалност е възможно да размести приоритети, да въздейства върху потребностите на хората и в работната среда и ще изисква нови […]