Защо основното месечно възнаграждение не е достатъчно за задържането на добър служител?

Основното възнаграждение не е достатъчно за служителите

Наемането на нови служители и задържането им в компаниите никога не е било толкова трудно, колкото сега. Това е мнението на експерти от цял свят. Икономиката се възстанови много по-рано от очакваното и това доведе до недостиг на служители. Икономически по-силните фирми се прицелиха в служителите на други компании, за да ги привлекат. Това от […]

4 практики за това как и защо е важно да учим нови неща през целия си живот

В една динамично променяща се работна и пазарна среда, от служителите се изисква постоянно да актуализират уменията си и придобиват нови. Пример е пандемията от COVID-19, която ще остави след себе си устойчив във времето ефект върху начина на опериране на бизнесите. „Ученето ще бъде основата на нашето оцеляване в този период, както за организациите, […]