За значението на социалното предприемачество с Пенка Цветкова и Мая Косева от център RINKER

Защо социалното предприемачество е важно за развитието на всяко общество? 

В новия разговор от юбилейната ни поредица говорим за значението на социалното предприемачество с Пенка Цветкова и Мая Косева от център RINKER.

Социалното предприемачество е бизнес с кауза, който има своeто съществено и положително влияние върху обществото. В България социалното предприемачество се развива все повече, а мисията на център Rinker е да подкрепя предприемачески инициативи в цялата страна и да работи в посока на развитието за желание за учене през целия живот.

„Мисията на център Rinker e на практика да работи за образованието, за ученето през целия живот и да подкрепя предприемаческите инициативи на хората в България и по-конкретно нашият интерес е към тези, които имат по-труден достъп до възможността да стартират собствен бизнес и собствени инициативи.“

Пенка Цветкова и Мая Косева определят социалното предприемачество като бизнес с кауза, какви са механизмите за работа на акселераторите и какви са инструментите, с които те подпомагат обучението и финансирането на стартиращи бизнес инициативи можете да видите във видеото.

Можете да слушате и станалите рзговори от кампанията „20 години Содексо България. 20 разговора за отговорния бизнес и подкрепата към местните общности“.