Ако служител работи в две фирми, необходими ли са две пластики?

Да, ако служител е едновременно назначен по трудово правоотношение в две фирми, той ще има на разположение две отделни пластики с юридическите имена и ЕИК съответно на едната и на другата фирма, тъй като всяко от юридическите лица предоставя средствата по линия на съответното трудово правоотношение със съответното лице.