Над 60% от клиентите на Содексо до края на 2022 планират да увеличат сумата на ваучерите за храна, която дават на служителите си

С цел да проучи нагласите на бизнеса относно увеличението на необлагаемата месечна сума за ваучерите за храна до 200 лв. през 2022г., Содексо България проведе анонимно проучване сред своите клиенти.*

Данните от проучването показват, че повече от 96% от участниците предоставят ваучери за храна като социална придобивка.

Статистика за социалните придобивки, които работодателите предоставят.

*Отговорите надвишават 100%, защото някои от компаниите са посочили няколко социални придобивки.

 

След ваучерите, най-популярните социални придобивки са допълнителна здравна застраховка, 13-та заплата или бонусна схема, и допълнителни дни отпуск.

Над 60% от анкетираните възнамеряват да увеличат над 80лв. месечната сума ваучери за храна за своите служители през 2022г.

Отговори на запитване дали фирмите планират увеличение на месечната сума за ваучери

Повече от 50% от потвърдилите, че ще се възползват от увеличението, казват, че възнамеряват да дават новата увеличена максимална сума на ваучерите (до 200лв) на служителите си. Малко над 20% от анкетираните казват, че ще предоставят ваучери до 100лв. на месец.

Статистика за месечна сума ваучери за храна, планирана от работодателите

Можете да научите повече за възможностите да мотивирате служителите си като предоставяте ваучери за храна по наредба 7.

*Проучването е проведено през март, април и май 2022г. сред 423 анкетирани клиенти на Содексо България. То има само информативен характер и не претендира за национална представителност и изчерпателност. Данните не представляват търговска оферта и не следва да се използва като такава.

Над 50% от анкетираните са представители на малки фирми – до 50 служители. Най-силно застъпените сектори са Търговията на едро и дребно, Производство и Информация и комуникация.