За нас

Групата Содексо в цифри (към декември, 2018):

460 000

служители на Sodexo

72

държави

1 300 000

търговски партньори

#1

частен френски работодател в световен мащаб

430 000

бизнес партньори, използващи услугите за социални придобивки и възнаграждения

100 000 000

потребители, обслужвани всеки ден

Групата Содексо

Основана през 1966 г. от Пиер Белон в Марсилия, Франция, днес Содексо е световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот. В продължение на повече от половин век, ние разработихме уникална експертиза, която се споделя от близо 460 000 служители в 72 държави по цял свят.

Содексо е единствената компания, която осигурява комплексна оферта на своите клиенти, предоставяйки повече от 100 иновативни услуги, благодарение на разнообразието от специалисти в нашите екипи. Ние развиваме, управляваме и доставяме уникален набор от услуги на повече от 100 милиона потребители всеки ден: Услуги за управление на обекти, Услуги за социални придобивки и възнаграждения и Персонални и домашни услуги на всички наши клиенти, за да се подобри качеството им на живот. Това, както и нашият опит, ни позволява да развиваме услуги за качествен живот, които допринасят за благосъстоянието на хората, подобряване на тяхната ефективност и представянето на фирмите и организациите.

Чрез своите дейности, Содексо създава стойност за своите клиенти и служители, допринася за икономическото развитие  и работи за създаването на допълнителна заетост на местно ниво.

Содексо в България

Историята на Содеско в България започва през 2003 година. Оттогава нашият екип от професионалисти непрестанно се стреми да подобри качеството на живот на компании и организации от всички бизнес сектори в България.

Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения допринасяме за прогреса на хората и резултатите на нашите клиенти и партньори, чрез подобряване качеството на живот на служителите и признание на техните постижения.

Ние развиваме, управляваме и доставяме услуги за качествен живот, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите стратегически цели:

 • Повишаване на ангажираността, удовлетвореността и мотивацията на персонала
 • Оптимизация на разходите за социални придобивки, благодарение на специалното социално и данъчно третиране
 • Подобряване на ефективността на процесите и допълнителните приходи, посредством програмите ни за стимулиране и признание на ключови служители
 • Подобрен имидж на Вашата компания и задържане на таланти, чрез персонализирани и финансово атрактивни социални придобивки за Вашите служители

Ценности и фундаменти

Нашата мисия е да подобряваме качеството на всекидневния живот на всички, на които служим и да допринасяме за икономическото, социално и екологично развитие на общностите, регионите и страните, в които работим.

Нашите ценности

Екипен дух –  въплътен в процесите ни на работа, в нашите административни и мениджърски екипи. Чрез обединение на своите уменията и знанията, нашите служители помагат за успеха на Sodexo. Ние вярваме, че работата в екип зависи от изслушването, прозрачността, уважението към другите, разнообразието, солидарността при взимането на важни решения, зачитането на правилата и взаимната подкрепа.

Прогрес – духът на прогрес се проявява чрез нашата решителност и твърдото убеждение, че винаги можем да подобрим настоящия момент; чрез приемане на оценката за личното представяне и сравнението с това на колегите в компанията и с това на конкурентите; чрез самооценка, тъй като разбирането на успехите, както и неуспехите, е от основно значение за непрекъснатото усъвършенстване; чрез баланс между амбиция и смирение; и оптимизъм, убеждението, че за всеки проблем има решение, включващо иновация и напредък.

Качествено обслужване –  то е в центъра на всичко, което правим за нашите клиенти и потребители. За да им служим добре, трябва да докажем, че сме внимателни и отзивчиви. Това означава да се гордеем с нашата работа и да бъдем винаги една крачка напред, предусещайки техните нужди. Нашите служители, специалисти в облужването на клиенти, работят като истински предприемачи, които си сътрудничат с клиентите и им могат да взимат решения, които ще са важни и ще окажат въздействие.

Нашите етични принципи:

 • Лоялност
 • Уважение към хората
 • Прозрачност в бизнеса

Корпоративна отговорност

Отказваме да приемем факта, че милиарди хора по света страдат от глад и недохранване.

Като част от ангажимента към общностите, в които работим, Содексо създаде програмата STOP Hunger през 1996, за да помогне при борбата с глада и причините за него. Стремежът ни е нашите служители, клиенти, търговски представители, партньори и местни общности да обединят сили за постигане на целите на нашата кауза.

Програмата STOP Hunger се състои от четири основни компонента:

 • Доброволни начала: насърчаване на духа на служителите на Содексо да подкрепят инициативи за облекчаване на глада в общностите, в които работят.
 • Споделяне опита на Содексо: осигуряване информация относно храните и тяхната безопасност; всичко за хранителните отпадъци; обучение на безработни и бездомни на важни умения за живот и работа.
 • Хранителни дарения: даряване на малотрайни и трайни храни за организации с различна дейност, борещи се да намалят глада и недохранването.
 • Финансови дарения: спонсориране и подкрепа на програми, които се борят срещу глада и недохранването.

Държави на 6 континента провеждат 360 мащабни програми и развиват партньорства с повече от 230 неправителствени организации, асоциации и благотворителни акции. Всяка една от тези програми е регионално адаптирана спрямо нуждите на конкретния регион.

Един свят без глад, една общност!