Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Кой е издател на картата?

DiPocket е издател на картата виртуална карта Pluxee. DiPocket UAB е дружество за електронни пари, регистрирано в Литва под дружествен номер: 305599375, регулирано от Банката на Литва и лицензирано като дружество за електронни пари (лицензионен номер: 75), със седалище и адрес на управление: Upės Str. 23, 08128 Вилнюс, Литва.

Кои фирми могат да предоставят ваучери за храна?

Всички български фирми могат да предоставят ваучери за храна - няма ограничение за брой на служителите, сфера на дейност или населено място.

Колко месеца е валидна моята виртуална карта Pluxee?

Можете да намерите датата на изтичане на вашата карта от лицевата й страна, когато влезете в профила си на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.

Колко струва използването на Apple Pay или Google Wallet?

И двете приложения са абсолютно безплатни.

Къде и как мога да използвам ваучерите Pluxee?

Ваучерите на Pluxee могат да бъдат използвани в хиляди физически обекти и онлайн магазини от партньорската ни мрежа в цялата страна. Можете да я видите тук.

Търговските обекти са обозначени със стикер (на врата, вход, витрина, каса), на който ще видите кои наши продукти се приемат:

  • Ваучери за храна;
  • Ваучери за подарък;
  • Виртуална карта за подарък.

Търговецът няма право да променя цените, според това дали плащате с ваучери или с пари.

Къде мога да видя MID?

МID (merchant ID) - номер на всеки обект можете да видите на разписка от ПОС терминал или да получите от банката/институцията, която ви е предоставила правото да приемате плащания с карти. Необходимо е да добавете всички MID номера на търговските обекти, които приемат виртуална карта Pluxee, дори и MID номерата да са на различни банки.

Къде мога да видя стойността на ваучерите, които съм получил?

Стойността е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.

Къде могат да се правят плащания с виртуална карта Pluxee?

Картата може да се използва в България за безконтактни плащания във всички търговски обекти, оборудвани с POS терминал, и в онлайн магазини, които са част от партньорската мрежа на Pluxee Bulgaria.

Мога ли да заменя ваучерите срещу пари в брой?

Не. Обмяната на ваучери срещу пари в брой е забранена.

Мога ли да намаля заплатите и да предоставям намалението под формата на ваучери за храна?

Според законодателството това е забранено. Ваучерите за храна са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея.

Мога ли да предоставя различен размер ваучери за подарък Pluxee на служителите си? Мога ли да ги предоставям само на част от служителите?

Работодателят има свобода да предостави  ваучери за подарък Pluxee на всички или на част от служителите си, както и да определи различна сума за всеки. 

Мога ли да предоставям ваучери за храна само на определени служители?

Съгласно регулацията, ваучери за храна трябва да бъдат предоставяни на всички служители, които са назначени на трудов договор или договор за управление във фирмата.

Мога ли да предоставям ваучери по Наредба 7 и по Наредба 11?

Да. Можете да предоставяте ваучери за храна по Наредба 7 на всички работещи във фирмата. На служителите, които работят при условията, определени от Наредба 11, можете да предоставяте и от двата вида ваучери.

Мога ли да предоставям различен размер ваучери за храна на служителите си?

Размерът на ваучерите за храна по наредба 7 трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.

Мога ли да променям цените при заплащане с ваучери за храна?

Търговците нямат право да променят цените в зависимост от това дали клиентите заплащат с ваучери или пари.

Могат ли ваучерите ми да бъдат осребрени по-бързо?

Да. За да бъдат осребрени ваучерите в по-кратък срок, можете да се възползвате от нашата услуга "Експресно осребряване". Можете да я заявите като изберете тази опция в бланката за осребряване.

Може ли nолзвателят сам да зареди своята виртуална карта за подарък Pluxee?

Не. Виртуална карта за подарък Pluxee e социална придобивка и сума по нея може да се зарежда само от работодател/ бизнес клиент.

Може ли друго лице да използва картата ми (съпруг/а, дете и т.н.)?

Не. Съгласно Общите условия само лице, което е получило картата от своя работодател/бизнес клиент и притежава имейл адреса, на който е изпратен кодът за активиране на картата, има право да използва картата.

Може ли мой служител да предостави данни за дигиталната си карта на друго лице?

Не, според Общите условия за ползване на виртуална карта Pluxee ползвателят е длъжен да не разкрива данни от картата на трети лица, с цел избягване на неоторизирани операции.

Можете ли да преиздадете ваучери по Наредба 7, ако срокът им е изтекъл?

Ваучерите за храна по Наредба 7 не се връщат и не се преиздават.