Търсене по ключова дума

Имате въпроси за нашите продукти? Можете лесно да намерите отговорите с нашата търсачка - просто въведете ключова дума.

Product

Мога ли да предоставям ваучери за храна само на определени служители?

Съгласно регулацията, ваучери за храна трябва да бъдат предоставяни на всички служители, които са назначени на трудов договор или договор за управление във фирмата.

Къде мога да видя стойността на ваучерите, които съм получил?

Стойността е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.

Какво са ваучерите за подарък Pluxee?

Ваучерите за подарък Pluxee са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите. Ваучерите служат за закупуването на стоки и/или услуги, предлагани в търговските обекти партньори на Pluxee на територията на целата страна. Възможни са рестрикции, които са изрично посочени на ваучера или декларирани от търговския партньор.
Те се предоставят от работодател на служител като част от пакета със социални придобивки или с цел допълнителна мотивация.
Ваучерите могат да се използват в широка мрежа от търговски обекти, която можете да видите тук.

Къде и как мога да използвам ваучери за подарък Pluxee?

Ваучерите за подарък Pluxee служат за закупуването на всички стоки и/или услуги, предлагани в търговските обекти от мрежата на Pluxee , освен ако няма изрично посочени рестрикции. 
Може да ги ползвате за мода, книги, спортни стоки, фитнес, козметични и здравни процедури, туристически услуги, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много други. Можете да разгледате нашата интерактивна карта с обекти тук.

Какво нямат право да правят търговците с ваучери за подарък Pluxee?

При приемане на ваучери за подарък Pluxee не трябва да:

 • връщате ресто; 
 • да заменяте ваучери срещу пари в брой;
 • да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
 • да приемате ваучери с нарушена цялост; 
 • да приемате ваучери със зацапан баркод и сериен номер едновременно;
 • да нарушавате целостта на баркода на ваучерите;
 • да променяте цените на стоките/услугите си в зависимост от това дали клиентът плаща с ваучери или с пари.

Какви са ползите за търговските обекти от приемане на ваучери за подарък Pluxee?

Когато започнете да приемате ваучери за подарък Pluxee ставате част от търговската мрежа с над 12 000 обекта на Pluxee. Вашият обект ще бъде включен в нашата интерактивна карта и ще привлече нови клиенти.
Ако имате желание да станете наш партньор, свържете се с нас тук.

Мога ли да предоставя различен размер ваучери за подарък Pluxee на служителите си? Мога ли да ги предоставям само на част от служителите?

Работодателят има свобода да предостави  ваучери за подарък Pluxee на всички или на част от служителите си, както и да определи различна сума за всеки. 

Получавам ли ресто при пазаруване с ваучери за подарък Pluxee?

Не, при пазаруване с ваучери не получавате ресто.

Какви са предимствата на ваучерите за подарък Pluxee?

Предимствата на ваучерите за подарък Pluxee за работодателите са:

 • Лесен и удобен начин за мотивация на служители или партньори
 • Могат да се използват в над 12 000 обекта в цялата страна
 • С тях се заплаща широк набор продукти и услуги, които можете да видите тук 
 • Ваучерите не се регулират с годишна квота 

Можете да прочетете повече за ваучерите за подарък Pluxee.

Каква е валидността и стойността на ваучери за подарък Pluxee?

Валидността на ваучерите за подарък Pluxee най-често е една календарна година. Срокът на валидност е отпечатан на лицевата страна на всеки ваучер.
Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер. Номиналът може да се определя от работодателя.

Къде могат да се правят плащания с виртуална карта Pluxee?

Картата може да се използва в България за безконтактни плащания във всички търговски обекти, оборудвани с POS терминал, и в онлайн магазини, които са част от партньорската мрежа на Pluxee Bulgaria.

Може ли nолзвателят сам да зареди своята виртуална карта за подарък Pluxee?

Не. Виртуална карта за подарък Pluxee e социална придобивка и сума по нея може да се зарежда само от работодател/ бизнес клиент.

Трябва ли да събирам съгласия за GDPR?

Картите за подарък не са необходими за спазване на законово задължение от работодателя или за изпълнението на трудовите договори с неговите служители, поради което обработването на личните данни на служителите за издаването на такива карти би следвало да се основава на тяхното съгласие. Поради тази причина следва да получите писмено съгласие от страна на всеки служител, което ще Ви позволи да предоставите законосъобразно личните му данни на Pluxee.

Необходимо ли е споразумение за обработване на лични данни?

Не. Pluxee и издателят на картата не обработват данни от името на клиента, а ги събират и обработват като независими администратори – доставчици на услуги, за целите на издаването и администрирането на картите. Поради това споразумение за обработване на данни по смисъла на ОРЗД не е необходимо.

Какво е виртуална карта Pluxee?

Виртуална карта Pluxee е социална придобивка под формата на предплатена презареждаема дигитална карта от типа Mastercard, която съществува само в електронен вид (няма физически носител). С тази карта може да се плаща онлайн и да се извършват безконтактни плащания, след като бъде добавена към мобилен портфейл Google Pay или Apple Pay.

Може ли мой служител да предостави данни за дигиталната си карта на друго лице?

Не, според Общите условия за ползване на виртуална карта Pluxee ползвателят е длъжен да не разкрива данни от картата на трети лица, с цел избягване на неоторизирани операции.

Какво е DiPocket?

DiPocket е издател на виртуална карта Pluxee. DiPocket UAB е регистрирано в Литва под дружествен номер: 305599375, регулирано е от Банката на Литва и е лицензирано като дружество за електронни пари (лицензионен номер: 75), със седалище и адрес на управление: Upės Str. 23, 08128 Вилнюс, Литва.

Ползвател не получи имейл с кода на картата. Какво да направя?

Първо проверете папка СПАМ или други папки на пощенска кутия. При липса на съобщение, моля, свържете се с нас на 070040 700* или по мейл. При поискване можем да ви изпратим отчет, потвърждаващ изпращането на имейл с код за активация до посочения ползвател.
*За обаждането може да бъде начислена такса съгласно тарифата на обслужващия Ви оператор.

Кога ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee?

Ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee до 3 работни дни, считано от датата на плащане по банков път на цялата стойност по издадената проформа фактура за поръчката.

Каква е валидността на виртуална карта Pluxee?

Валидността е 14 месеца от издаването на картата. Карта с изтекла валидност не може да бъде презаредена и трябва да направите нова поръчка.