Our FAQ is here to help

Нашите отговори са адпатирани спрямо Вашите нужди

Имате нужда от помощ ? Кажете ни кой сте и какъв е вашият въпрос, и ние се грижим да намерим най-подходящите отговор/и за Вас.

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700