Важни документи

Документи за търговски партньори

Документ Файл Продукт
Разписка за осребряване Изтегли Ваучери за храна
Разписка за осребряване Изтегли Ваучери за подарък
Разписка за осребряване Изтегли Мултифункционални 
ваучери Flexi
Инструкции за осребряване Изтегли Всички продукти
Бланка за фактура по имейл  Изтегли Всички продукти
Бланка за смяна на IBAN  Изтегли Всички продукти
Форма за MID номер 
на търговски обект
Изтегли Всички продукти
Форма Списък с търговски 
обекти, приемащи ваучери
Изтегли Всички продукти

Документи за сигурност

Документ Файл Продукт
Инструкции за сигурност Изтегли Ваучери за храна - 24г.
Инструкции за сигурност Изтегли Ваучери за подарък - 24г.
Инструкции за сигурност Изтегли Ваучери за храна - 23г.
Инструкции за сигурност Изтегли Ваучери за храна - 22г.
Инструкции за сигурност Изтегли Ваучери за подарък - 23г.
Инструкции за сигурност Изтегли Мултифункционални 
ваучери Flexi

Документи за работодатели

Документ Файл Продукт
Политика по качество 
на Pluxee Bulgaria
Изтегли Всички продукти
Наредба No 7 от 9.07.2003 г. Изтегли Ваучери за храна
Форма Адреси 
за доставка на ваучери
Изтегли Всички продукти