Важни документи

Тук можете да намерите всички важни документи, свързани с поръчката, приемането и осребряването на ваучери, както и такива, свързани със Содексо ПАСС България.

Име Продукт Категория Файл
Бланка за осребряване на ваучери Трапеза PASS Трапеза PASS по нар. 7, Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Бланка за осребряване на ваучери Подарък Pass Подарък PASS Търговец Изтегляне
Бланка за осребряване на ваучери Flexi Pass Flexi PASS Търговец Изтегляне
НАРЕДБА No 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Търговец Изтегляне
Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Трапеза PASS Трапеза PASS по нар. 7, Трапеза PASS по нар. 11 Търговец Изтегляне
Защитни елементи на вачуери Подарък PASS Подарък PASS Търговец Изтегляне
Защитни елементи на ваучери Flexi PASS Flexi PASS Търговец Изтегляне
Инструкции за работа и осребряване на ваучери Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Бланка за получаване на фактура по имейл Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Бланка за смяна на IBAN Важи за всички видове ваучери Търговец Изтегляне
Декларация за бизнес етика Работодател Служител Търговец Изтегляне
Изявлението за Отговорно Бизнес Поведение Работодател Служител Търговец Изтегляне
Политика по качество Работодател Служител Търговец Изтегляне
Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Търговец Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Трапеза PASS по наредба 7 Трапеза PASS по нар. 7 Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Трапеза PASS по наредба 11 Трапеза PASS по нар. 11 Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Подарък PASS Подарък PASS Работодател Изтегляне
Бланка за поръчка на ваучери Flexi PASS Flexi PASS Работодател Изтегляне