Важни документи

Тук можете да намерите всички важни документи, свързани с поръчката, приемането и осребряването на ваучери, както и такива, свързани със Содексо ПАСС България.

Име Продукт Категория Файл
Бланка за осребряване на ваучери Трапеза PASS Трапеза PASS нар. 7 и нар.11 Търговец Свали
Бланка за осребряване на ваучери Подарък PASS Подарък PASS Търговец Свали
Бланка за осребряване на ваучери Flexi PASS Flexi PASS Търговец Свали
Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна Трапеза PASS Търговец Свали
НАРЕДБА No 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор Трапеза PASS нар. 7 Търговец Свали
Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея Трапеза PASS нар.11 Търговец Свали
Защитните елементи на Трапеза PASS Трапеза PASS нар. 7 и нар.11 Търговец Свали
Защитните елементи на Подарък PASS Подарък PASS Търговец Свали
Защитните елементи на Flexi PASS Flexi PASS Търговец Свали
Инструкции за работа и осребряване на ваучери Важи за всички видове ваучери Търговец Свали
Бланка за получаване на фактура по имейл Важи за всички видове ваучери Търговец Свали
Бланка за смяна на IBAN Валидна за всички Търговец Свали
Декларация за бизнес етика Содексо България Търговец Свали
Политика по качество Содексо България Търговец Свали