Политика за бисквитките

Плъкси България има качеството на Администратор на лични данни, който събира и обработва личната информация, която ни предоставяте посредством нашите различни уебсайтове, портали, приложения и платформи („Нашия уебсайт“). Когато местното законодателство изисква по-високо ниво на защита на Личните данни от тази Политика, включително на данни, събрани чрез Бисквитки, местното законодателство винаги ще има предимство пред тази Политика за бисквитките.

Нашата Политика за бисквитките има за цел да Ви покаже по какъв начин опазваме поверителността на личната информация на всички посетители и ползватели на Нашия уебсайт. 

Ако имате въпроси относно общото обработване на Вашата лична информация, предоставена чрез Нашия уебсайт, молим да се запознаете с нашата Политика за поверителност или да се свържете с нас по имейл на следния адрес: privacy.bg@pluxeegroup.com. 

Определения

Администратор Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, което самостоятелно или с други лица определя целите и средствата за обработването на Лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата членка.
Бисквитки Както са описани в Раздел 1 на тази политика.
Нашия уебсайт  Уебсайт, портал, приложение или платформа на Плъкси, която използвате.
Лични данни  Означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече признаци, специфични за това лице.
Обработващ Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора.
“ние” или “нашия” Плъкси България действащо като Администратор.
“вие” Ползвателя/посетителя на Нашия уебсайт.

1.Какво са Бисквитки и подобни технологии?

„Бисквитките” са малки файлове, записвани във Вашето устройство когато посещавате Нашия уебсайт, с цел разпознаване на Вашето устройство или съхраняване на информация за Вашите предпочитания или минали действия. Те се използват, за да Ви помогнат да навигирате ефективно и да изпълнявате определени функции на всички различни Наши уебсайтове.

Други технологии за проследяване, като пикселни тагове или уеб маяци, също могат да бъдат използвани на Вашето устройство за събиране на уникални идентификатори, свързани с него, и други данни, като Вашия IP адрес. Пикселните тагове или уеб маяците са малки изображения, поставени на уеб страница или в имейл. Уеб маякът работи като маркер, който записва посещението на ползвателя на определена уеб страница или разглеждането на конкретен имейл.

Някои технологии за проследяване са специфични за мобилни приложения като SDK (Комплект за разработване на софтуер). SDK са пакети от инструменти, които помагат на нашите приложения да функционират в среда на iOS или Android. SDK ни помагат да разберем как взаимодействате с Нашия уебсайт и събират определена информация за устройството и мрежата, които използвате за достъп. Те също така помагат на нашите приложения да комуникират с трети страни чрез това, което се нарича интерфейс за програмиране на приложения или API (напр. при споделяне на съдържание във Facebook). SDK могат да събират и изпращат данни обратно на третата страна, която ги предоставя (например Google или Apple, Facebook и т.н.), които могат да бъдат използвани за изграждане на Вашия профил като ползвател на приложението.

Тези технологии за проследяване използват данни по същия начин като бисквитките и като такива са обект на тази политика.

Ние използваме термина „Бисквитки“ в този документ за всички различни видове технологии за проследяване, с цел по-добро разбиране на всички Наши уебсайтове. 

2. Какви Бисквитки можем да използваме? 

Можем да използваме следните видове Бисквитки:

 • Сесийни Бисквитки: тези Бисквитки позволяват на Нашия уебсайт да свързва Вашите действия по време на една сесия и се изтриват автоматично, когато затворите Вашата сесия на Нашия уебсайт.
 • Постоянни Бисквитки: тези Бисквитки остават съхранени във Вашето устройство докато не изтече периодът им на валидност, който може да възлиза на дни или минути. Те могат да бъдат използвани за различни цели, включително за да бъдат запомнени Вашите предпочитания и Вашия избор, когато използвате Уебсайта, или за насочено рекламиране.
 • Бисквитки на първа страна: тези Бисквитки се запазват от Уебсайта, който посещавате, с цел да бъде подобрено Вашето потребителско изживяване и се задават от притежателя на Уебсайта (от нас).
 • Бисквитки на трета страна: тези Бисквитки се задават от доставчик на технологии, като примерно компания за анализ, рекламна мрежа или платформа за социални медии (мрежи), който е независим от нас.

Бисквитките, използвани на Нашия уебсайт, се категоризират както следва:

 • Строго необходими бисквитки;
 • Функционални бисквитки;
 • Бисквитки за измерване на аудиторията;
 • Насочващи бисквитки (които могат също да включват бисквитки на социалните мрежи).

A.    Строго необходими Бисквитки

Строго необходими Бисквитки са Бисквитки, които трябва да присъстват, за да може Уебсайтът да предлага основни функции и без които Уебсайтът и неговите функционалности не биха работили правилно.

Те обикновено се създават само в отговор на Ваши действия, приравняващи се на заявка за извършване на конкретна услуга, като например задаване на Вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри (примерно с цел да се регистрирате за събития или да изпратите отзиви). Те също така могат да поддържат Вашата сесия отворена, когато се идентифицирате на Уебсайта.

Вашето съгласие за тези Бисквитки не е необходимо съгласно приложимото законодателство, но следва да бъдете информирани за тяхното използване.

Повече информация за различните Строго необходими Бисквитки, използвани на Нашия уебсайт, включително относно периода на съхранение на данните, целите и третите страни, ако има такива, можете да откриете в настройките на бисквитките  и в Раздели 3 и 4 от тази политика. 

B.    Функционални Бисквитки 

Функционалните Бисквитки ни помагат да запомним настройките, които сте избрали, или да съдействаме при други функции, когато използвате Нашия уебсайт. Това ни помага да запомним Вашите предпочитания, в случай че посетите отново Нашия уебсайт.

Тези Бисквитки подобряват функциите и персонализирането на уебсайта. Те могат да бъдат създадени от нас или от трети страни, чиито услуги сме добавили към Нашите уебсайт.

Можете да настроите Вашия браузър или настройките на бисквитките да блокират тези Бисквитки, но в такъв случай някои или всички от тези функции и някои части от Нашия уебсайт могат да не работят правилно.

Можете да управлявате Вашето съгласие и да намерите повече информация за различните функционални Бисквитки, използвани на Нашия уебсайт, включително за периода на съхранение на данните, целите и третите страни, ако има такива, в настройките на бисквитките   и в Раздели 3 и 4 от тази политика.

C.    Бисквитки за измерване на аудиторията 

Бисквитките за измерване на аудиторията, които включват технологии за анализ, ни помагат да подобрим ефективността и дизайна на Нашия уебсайт. Тази функция ни позволява да измерим колко пъти е посетена дадена страница, да узнаем кои страници и функционалности са най-много или най-малко популярни и да видим как посетителите се движат из Уебсайта, с цел да подобрим Вашето изживяване.

Тези Бисквитки могат също така да броят посетителите, които са посетили Нашия уебсайт след като са видели банер на Плъкси на уебсайтовете на трети страни.

Ако не приемете тези Бисквитки или оттеглите Вашето съгласие, ние няма да разполагаме с допълнителна информация, за да подобрим Нашия уебсайт или да определим колко добре се приема той от нашите крайни ползватели. Тези Бисквитки Ви позволяват основно да ни уведомите колко добре работи Нашият уебсайт.
Информацията, събрана от тези Бисквитки, може също да бъде обобщена. Показателите, отчетите и статистическите данни за анализ на Нашия уебсайт, ако се използват самостоятелно, не позволяват на нас или на нашите доставчици да идентифицираме отделен Ползвател. В този случай Бисквитката може да не бъде предмет на Вашето съгласие.

Можете да управлявате Вашето съгласие и да откриете повече информация за различните Бисквитки за измерване на аудиторията, използвани на Нашия уебсайт, включително за периода на съхранение на данните, целите и третите страни, ако има такива, в настройките на бисквитките  и в Раздели 3 и 4 от тази политика. 

D.    Насочващи Бисквитки

Насочващите или „рекламни” Бисквитки се инсталират чрез Нашия уебсайт от нас и от нашите рекламни партньори, за да Ви покажат реклами, които са подходящи за Вас и отразяват по-добре Вашите интереси вместо общи реклами, които може да не Ви интересуват. Тези Бисквитки могат да включват Бисквитки на социални мрежи, които Ви позволяват да споделяте съдържание в социалните мрежи и да подобрите удобството при използване на нашето съдържание благодарение на бутоните за споделяне, по-специално на Facebook, Twitter и LinkedIn.

Социалните мрежи, които предоставят бутоните за споделяне, могат да Ви идентифицират чрез този процес само ако акаунтът Ви в съответната мрежа е бил активиран на Вашето устройство. Плъкси няма контрол върху процеса, използван от социалните мрежи за събиране на информация за Вас.

Насочващите Бисквитки идентифицират уникално Вашия браузър и/или Вашето устройство. Ако не разрешите тези Бисквитки, няма да получавате нашата насочена реклама в различни платформи. Възможно е обаче да продължите да виждате нашите ненасочени реклами на тези платформи.

Тези Бисквитки събират информация, свързана с причината на Вашето посещение в уебсайта, къде Ви е била показана реклама на Плъкси, с каква точно реклама сте се запознали, дали сте влезли директно или индиректно в Нашия уебсайт, устройството, което сте използвали, за да посетите Нашия уебсайт, какви данни сте изтеглили.

В допълнение към предходното, ние също използваме Бисквитки в определени части от Нашия уебсайт, за да комуникираме с трети страни – доставчици на данни, с цел да обобщим информацията за Вашето поведение в електронната мрежа. Това ни помага да разберем Вашето поведение и да Ви предоставим по-подходяща реклама в бъдеще.

Можете да управлявате Вашето съгласие и да откриете повече информация за Насочващите бисквитки, използвани на Нашия уебсайт, включително за периода на съхранение на данните, целите и третите страни, ако има такива, в настройките на бисквитките  и в Раздели 3 и 4 от тази политика.

3. Колко дълго се съхраняват Бисквитките?

Сесийните Бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите Вашата сесия.

Постоянните Бисквитки ще бъдат съхранявани на Вашето устройство за максимален срок от 13 месеца, освен ако не изчистите Бисквитките с помощта на настройките на Вашия браузър и не изтриете кеша на Вашия браузър.

Повече информация за времетраенето на всяка Бисквитка, използвана на Нашия уебсайт, можете да намерите в настройките на бисквитките. 

4. Как да управлявате Бисквитките на Нашия уебсайт? 

Когато посетите Нашия уебсайт за първи път, ще се появи банер, насочен към получаване на Вашето съгласие за използване на Бисквитки. 

Докато не сте направили Вашия избор, този банер ще остане видим в съответствие с приложимото законодателство и на Вашето устройство няма да бъдат инсталирани Бисквитки (освен Строго необходими Бисквитки).

Когато решите да откажете Бисквитките, Бисквитка за отказ ще бъде поставена във Вашето устройство, за да можем да запишем информацията, че сте възразили срещу използването на Бисквитки. На всеки шест (6) месеца ще Ви молим да потвърдите Вашият избор относно инсталирането на Бисквитки с повторно появяване на банера за Бисквитки.  

Ако изтриете Бисквитката за отказ (примерно, като изтриете кеша на Вашия браузър или използвате режима на поверителност), вече няма да е възможно да Ви идентифицираме като отказали се от използването на Бисквитки. Поради това следващия път, когато посетите Нашия уебсайт, отново ще Ви бъде предложено да направите избор относно Бисквитките.

Строго необходимите Бисквитки не изискват Вашето съгласие.

За Бисквитките за измерване на аудиторията имате възможност да дадете Вашето съгласие или да ги откажете по всяко време като:

 • Използвате настройките на бисквитките достъпни на банера или по всяко време на Нашия уебсайт
  Настройките на Бисквитките предоставят цялата информация за целта на всяка Бисквитка, която може да бъде инсталирана на Вашето устройство, в раздел „Информация за Бисквитките“. След това можете да направите информиран избор за всяка от категориите Бисквитки.  
 • Промените настройките на Вашето устройство или браузър за приемане или отказване на Бисквитки.

Молим обаче да имате предвид, че ако изключите Бисквитките, няма да имате възможност да използвате изцяло някои функции на Нашия уебсайт. Примерно, няма да можете да се възползвате от опцията за автоматично влизане и от други функции за персонализиране на Нашия уебсайт.

Молим също така да имате предвид, че следва да настроите всички браузъри на различните Ви устройства (таблети, смартфони, компютри), за да отказват винаги Бисквитките. Има различни начини за конфигуриране на браузърите. Молим да прочетете секцията „Помощ“ на Вашия браузър, за да разберете как да го конфигурирате и как да избирате Вашите опции. 

Имате също така възможност да деактивирате следните Бисквитки за измерване на аудитория по описаните по-долу начини:

 • Можете да деактивирате Бисквитките на „Google Analytics“ като свалите приложението, достъпно на следния уеб адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Можете да деактивирате Insight Tag на LinkedIn като промените Вашите потребителски настройки в LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/

Относно Бисквитките на социалните мрежи Ви молим да се запознаете с политиките на съответната социална мрежа, за да научите повече за целите, за които тя използва информацията, събирана чрез бутоните за споделяне, и за това как да упражните своя избор. 

5. Изменения на тази Политика за бисквитките 

Запазваме си правото да променяме при необходимост настоящата Политика за бисквитките. Тази Политика вероятно ще бъде изменена в случай на влизане в сила на нова нормативна уредба, в т.ч., на територията на Европейския съюз, на Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. В случай на направени промени в тази Политика, процесът по подготовка на практическото прилагане на новите правила за поверителност може да отнеме до 30 работни дни. Проверявайте периодично тази страница, ако желаете да се запознаете с промените. Промените в тази Политика може също така да предизвикат повторна поява на банера за Бисквитките.

6. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или ако считате, че в тази Политика за бисквитките не се съдържат отговорите на Вашите въпроси, молим да се свържете с нас, като изпратите запитване по имейл до местното лице за контакт във връзка със защитата на данните на: privacy.bg@pluxeegroup.com.

За допълнителна информация относно Вашите права във връзка със защитата на личните данни, молим да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Ако имате общо запитване, което не е свързано със защитата на личните данни, молим да ни пишете на: privacy.bg@pluxeegroup.com.