Вече сме Pluxee!

Ние вече сме Pluxee

Pluxee (Плъкси) е водещ партньор на компаниите в областта на социалните придобивки и повишаването на ангажираността на служителите, който отваря свят от възможности за всички. Като нов бранд с големи амбиции за бъдещето, ние ще работим с местните общности, отговорно и устойчиво.

Ние предоставяме 250+ висококачествени продукта в 31 страни и работим с 1.7 милиона търговски партньори, за да сме сигурни, че вашите служители ще имат възможност да се наслаждават повече на това, което им е най-ценно.

Pluxee

Историята е в името

Новият бранд Pluxee комбинира няколко елемента в наименованието си:

  • plux - (от френски "плюс") символизира увеличаване, мултиплициране на добавената стойност за хората;
  • Х - обозначава екосистемата от клиенти, партньори, служители и общности;
  • ЕЕ - значение за ангажираност на служителите, които са ключов приоритет за компанията (oт английското employee engagement).

Подобряваме живота на 36 милиона души в цял свят

Pluxee е бранд, воден от преживяването на служителите, който ще промени категорията за социални придобивки и ангажираност на служители. Ще предостави място, на което потребители, търговци и клиенти ще получат повече от това, което наистина има значение. Тук сме, за да отговорим на всички въпроси, които имате за промяната на бранда в България.