Stop Hunger & Sodexo Logo

Инициативата Stop Hunger в България

Какво е Stop Hunger?

Stop Hunger („Спри глада“ от английски) е уникалната благотворителна кауза на Содексо. Нейната мисия е да обедини общностите с инициативи, хора и ресурси, за да постигне устойчива промяна в борбата срещу глада.

Каква е връзката между Содексо и Stop Hunger?

Содексо е домът на „Stop Hunger“. Служителите на Содексо поставят началото на инициативата през 1996 г. в САЩ.

– Днес служителите на Содексо са движещата сила на „Спри глада“.
– Компанията също така осигурява основно финансиране за покриване на текущите разходи на Stop Hunger и подпомага благотворителните му дейности. Това означава, че 100% от всички събрани външни средства отиват за борба с глада.
Stop Hunger изпълнява своята мисия вече 26 години.

Вижте всичко, което постигнахме през 2021 в нашия годишен доклад.

Очаквайте скоро годишния доклад за 2022 година.

Как подкрепяме Stop Hunger?

Всеки служител на Содексо България има право да използва един ден платен отпуск, за да подкрепи кауза, свързана с устойчивата борба с глада.

Можете да прочетете за корпоративната социална политика на Содексо тук.

BCause – местният партньор на Содексо България и Stop Hunger

След внимателен одит Содексо България и Stop Hunger избрахa за свой локален партньор Фондация BCause.

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 25 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчават хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагат на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото.

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения „Ринкър“, създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Какви каузи подкрепяме под патронажа на Stop Hunger?

 

Жени променят света за жени

Rinker an Sodexo PertnershipСодексо подкрепя програма „Предизвикателство и овластяване на жените“ на Център за предприемачество и обучения „Ринкър“, разработена и управляване от BCause.

Основната цел на проекта е да подкрепи жените да постигнат увереност, овластяване и по-голяма икономическа независимост чрез следните дейности за период от 3 години: оценка и психологическо наставничество, обучение за придобиване на умения за наемане на работа и самостоятелна заетост, обучение за стартиране на бизнес за жени с бизнес идеи за подобряване на живота на жените, награждаване и бизнес наставничество на най-обещаващите бизнес идеи, създаване на мрежи и комуникации

Ключови показатели за ефективност:

  • Ангажирани 3 организации на жени (с увреждания, с домашно насилие, мигранти)
  • Участие в оценяване и наставничество – 120 жени за 3 години
  • Обучени в умения за заетост – 90 жени за 3 години
  • Обучени за разработване на бизнес план – 20 жени, които ръководят екипи
  • Предоставени грантове за разработване на бизнес планове на жени – 6 гранта за жени, водещи екипи
  • 20 ментори и доброволци (включително служители на Содексо)

Въздействие (потенциално)

Проектът се стреми да подкрепи над 120 жени, които да бъдат мотивирани да поемат активна роля в преодоляването на пречките и неуспехите в живота си и да продължат напред към смислен и независим живот. Всички ще могат да изградят конкретни стъпки, които да променят живота им, ще бъдат уверени да отидат на интервю за работа и да бъдат наети или да започнат собствени бизнес инициативи. Подкрепените проекти на социалните предприемачи ще продължат да носят ползи на десетки жени в различни социални сфери – образователна, социална, здравна.

Резултатите за участничките ще бъдат измервани, за да се оценят ползите, които те са извлекли от участието си в проекта.

В компонента за оценка ще търсим да видим колко жени са придобили Повишена мотивация, по-силна ангажираност със задачите, по-голяма инициативност при изпълнение на ролевите отговорности, по-голяма упоритост пред лицето на препятствия и неуспехи. Това ще бъде измерено чрез сравнителни интервюта на входа и на изхода, психологически тестове, обратна връзка от наставниците.

В компонента „Обучение за пригодност за заетост“ ще можем да идентифицираме жени с подобрена увереност и комуникативни умения и ще наблюдаваме повишената им активност за наемане на работа, броя на интервютата за работа, новите работни места и т.н.

В компонента „Предизвикателство за предприемачество“ ще оценим бизнес качествата, подобрените бизнес модели и повишената мотивация за идеи, ръководени от жени и носещи ползи за жените.

С всички дейности се стремим да поддържаме общност от активно споделящи и ангажирани жени-участнички, които си взаимодействат, подкрепят се взаимно и обменят нови идеи дълго след края на програмата.

Stop Hunger Women Empowerment Fund и Содексо България се ангажират да инвестират в проекта 100 000 Евро през следващите 3 години.

Заедно можем да подкрепим повече жени да постигнат икономическа независимост.

Фондация „Дечица“

Фондация Дечицата и СодексоФондация „Дечица“ работи с деца в неравностойно положение и лишени от родителска грижа.
Родителската грижа е нещо много повече от осигуряване на подслон – тя е подкрепата, която ни учи да се справяме с предизвикателствата и да вървим смело напред, защото знаем, че винаги имаме някого зад гърба си.

Децата, лишени от родителска грижа, са лишени най-вече от родителско внимание, от топлия комфорт на това да усещаш, че си най-ценен, най-обичан и най-добър. Лишени са от това, което изгражда нашата самооценка и връзка със света в най-ранна възраст и предопределя какви възрастни ще бъдем.

Това са деца, които имат нужда някой да повярва в тях, за да изградят заедно доверени отношения и да им помогне да се развият като хора и личности. За целта различни специалисти (логопед, психолог, учители, хореографи), така и доброволци отделят регулярно от времето си, за да го прекарат с децата – да бъдат добрият пример, за да мотивират децата да бъдат като тях, да им покажат всичко онова, което институцията не може – как да плануват бюджета си, как да пазаруват в магазина, защо е важно да гласуваме и т.н.

Дейности, които изграждат личността и са в основата на развитието на така важните за нашето време умения – разрешаване на комплексни проблеми и работа в екип. Тези дейности са креативни, спортни, образователни, психологически, защото чрез тях се опитваме да постигнем дългосрочен ефект. Защото трябва днес да започнем да подготвяме децата за реалността, която ги очаква утре, когато ще им се наложи да се грижат сами за себе си.

Нашата цел е дадем на децата възможност да придобият повече умения за професиите на бъдещето.

Библиотека на играчките – подкрепете ранното детско учене чрез играта

Библиотека на играчките -

Играта не е само за децата!Играта е начинът, чрез който малкото дете учи и възприема света, учи езика, общува с деца и възрастни, изгражда себе си като бъдеща личност. А родителите са най-важната част от играта за децата си.

Библиотека на играчките в Карин дом може да помогне на родителите да изберат играчки и да дадат предложения за игра, подкрепяйки уникалните възможности на своето дете. Чрез Библиотека на играчките в новия комплекс на Карин дом искаме да достигнем до родителите на деца от 0 до 7г и да ги поканим да играят заедно в спокойна атмосфера и професионална подкрепа.

Кампания Show you heart, play your part за предоставяне на хранителна помощ

 

Содексо България и фондация Конкордия България започват съвместна благотворителна кампания под надслов Show you heart, play your part за предоставяне на хранителна помощ на нуждаещи се. Целта на проекта е да се осигурят хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за хора в крайна нужда, с които фондацията работи.

Как още можете да подкрепите каузите:

  • Разкажете на своите колеги, близки и познати – колкото повече хора знаят, толкова повече хора в нужда ще получат необходимата им подкрепа;
  • Бъдете доброволец – дарете време и енергия в полза на други хора в общността като социална отговорност, а не заради финансово възнаграждение.
  • Бъдете ментор – като споделите уменията и знанията си на експерт в областта, в която работите, можете да дадете ценни съвети и насоки на жените, които търсят своя път през трудности като домашното насилие и войната към по-добър живот за себе си и своите семейства.

За повече информация как можете да се включите като доброволци и ментори, можете да се свържете със Содексо тук.