Какво е код за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee?

Кодът за активиране на виртуална карта за подарък Pluxee е уникален, поверителен идентификационен номер на картата, който ползвателят получава на имейла си. 

Този код е необходим за регистриране на карта/добавяне на нова карта към профил.