Моята карта е анулирана. Какво да направя?

Свържете се с лицето във вашата компания, което отговаря за социалните придобивки. Той/тя ще се свърже с нас за последващи стъпки. 
След издаване на нова карта, ще получите код за активирането й на имейл адреса, регистриран на https://giftpass.sodexo-bg.dipocket.org/.