Каквa е разликата между ваучерите за храна и ваучерите за подарък Pluxee?

Ваучерите за храна Pluxee са освободени от данъци и такси в размер до 200 лв. месечно на служител. Те могат да бъдат използвани само за определени групи продукти и услуги - храни, хранителни продукти, безалкохолни напитки и др. Предвид данъчните облекчения размерът на ваучерите е регулиран от Министерството на финансите с годишна квота.
Ваучерите за подарък Pluxee нямат облекчения в данъчното третиране. С тях могат да се заплатят широк набор продукти и услуги в над 12 000 обекта, с които Pluxee има сключен договор. Размерът и номиналът на ваучерите се определя от работодателя и няма годишна квота, която да регулира колко ваучери ще бъдат отпечатани.