Трябва ли да събирам съгласия за GDPR?

Картите за подарък не са необходими за спазване на законово задължение от работодателя или за изпълнението на трудовите договори с неговите служители, поради което обработването на личните данни на служителите за издаването на такива карти би следвало да се основава на тяхното съгласие. Поради тази причина следва да получите писмено съгласие от страна на всеки служител, което ще Ви позволи да предоставите законосъобразно личните му данни на Pluxee.