Може ли nолзвателят сам да зареди своята виртуална карта за подарък Pluxee?

Не. Виртуална карта за подарък Pluxee e социална придобивка и сума по нея може да се зарежда само от работодател или бизнес клиент.