Кога ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee?

Ползвателят ще получи код за активиране на виртуална карта Pluxee до 3 работни дни, считано от датата на плащане по банков път на цялата стойност по издадената проформа фактура за поръчката.