Как се случва плащането с виртуална карта Pluxee?

Виртуална карта Pluxee може да се използва в България за безконтактни плащания във всички търговски обекти, оборудвани с POS терминал, и в онлайн магазини, които са част от партньорската мрежа на Pluxee Bulgaria. Плащането е с “NFC” метод за иницииране на безконтактно плащане съобразно правилата на картовата схема Mastercard.