Може ли друго лице да използва картата ми (съпруг/а, дете и т.н.)?

Не. Съгласно Общите условия само лице, което е получило картата от своя работодател/бизнес клиент и притежава имейл адреса, на който е изпратен кодът за активиране на картата, има право да използва картата.