Каква е валидността и стойността на ваучери за подарък Pluxee?

Валидността на ваучерите за подарък Pluxee най-често е една календарна година. Срокът на валидност е отпечатан на лицевата страна на всеки ваучер.
Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер. Номиналът може да се определя от работодателя.