• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Къде мога да видя стойността на ваучерите, които съм получил?

Стойността на ваучерите е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер.