Как да направя поръчка на ваучери за храна?

Ако вече сте клиент на Содексо Пасс България, можете да направите поръчка през нашата онлайн система Interactiv (ако вече имате достъп до платформата), или да попълните Бланка за поръчка на ваучери и да я изпратите на мейл orders.svc.bg@sodexo.com.

След обработването на поръчката получавате проформа фактура, по която да заплатите. Сумата е за номиналната стойност на поръчаните ваучери и възнаграждението за предоставената услуга. Отпечатването на ваучерите започва след получаване на цялата сума по проформа фактурата от Содексо.