• За работодатели
    • За служители
    • За Търговци

Как може да използвате Flexi PASS?

Достатъчно е да заявите Вашите ваучери, да ги получите опаковани специално за Вас и да ги предоставите на служителите си в рамките на техния едногодишен срок на валидност.