Какъв е процесът за осребряване на ваучери за подарък Pluxee?

Pluxee гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Необходимо е да:

  • Поставите датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един ваучер;
  • Попълните прилежно представената Ви от Pluxee разписка за осребряване;
  • Донесете ваучерите на гишето на Pluxee всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или по куриер.

Ваучерите за подарък Pluxee са за еднократна употреба. След получаването им Pluxee извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери като отстрани техните холограми;
  • Проверява защитните елементи на всеки ваучер;
  • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер;
  • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите;
  • Архивира и унищожава ваучерите;

След приключване на тези операции Pluxee Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери за подарък Pluxee. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Pluxee автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.