Какво не трябва да правите с ваучери Подарък PASS?

Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Подарък PASS;

Не трябва да заменяте ваучери Подарък PASS срещу пари в брой;

Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;

Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно;

Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите.

Oт понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч.

Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.

0700 40 700