Какъв е процесът за осребряване на ваучерите Трапеза PASS?

Содексо гарантира осребряването на Вашите ваучери, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза PASS ваучер.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за храна Трапеза PASS на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Трапеза PASS са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери Трапеза PASS
  • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
  • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Трапеза PASS
  • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
  • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза PASS.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

След заплащане на стойността на услугата, Содексо Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.