Какъв е процесът за осребряване на ваучерите Трапеза PASS?

Содексо гарантира осребряването на ваучерите, приети от търговските обекти, когато те са изпратени до 40 дни след изтичане на тяхната валидност и не са с нарушена цялост и външен вид, особено баркода на всеки ваучер.

Необходимо е да:

  • Поставите дата на приемане на ваучерите, подпис и печат на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза Pass ваучер.
  • Попълните прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване. Ако не разполагате с такава, можете да я свалите от тук.
  • Донесете ваучерите за храна Трапеза Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер. Ваучерите за храна Трапеза Pass са за еднократна употреба.

След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

  • Анулира приетите ваучери Трапеза Pass като отстрани техните холограми
  • Проверява защитните елементи на всеки ваучер
  • Прочита бар-код информацията на всеки ваучер
  • Прави насрещна проверка на данните, описаните в разписката от търговеца, и данните от машинното прочитане на ваучерите
  • Архивира и унищожава ваучерите

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура, съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза Pass. В случай на разминаване своевременно информираме търговеца за разликите по имейл заедно с фактурата. Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента. Содексо превежда към търговците сумата на ваучерите, като приспада дължимата комисионна и ДДС.