Каква е максималната сума ваучери по наредба 11, която мога да предоставя на своите служители?

Ваучерите за храна по Наредба 11 нямат ограничения в максималната сума, която работодателят може да предостави.