Мога ли да предоставям различен размер ваучери за храна на служителите си?

Размерът на ваучерите за храна по наредба 7 трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.