Как да направя поръчка на ваучери за храна?

Ако вече сте клиент на Pluxee Bulgaria, можете да направите поръчка през нашата онлайн система или да попълните Бланка за поръчка на ваучери и да я изпратите на мейл orders.svc.bg@sodexo.com.
След изпращането на поръчката предоставяте паричен превод към Pluxee Bulgaria. Сумата е за номиналната стойност на договорените ваучери и възнаграждението за предоставената услуга.