Необходимо ли е да декларирам ваучерите за храна пред НАП?

С промени в ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите за физически лица) от 23.12.2022г. работодателите вече трябва да декларират пред НАП някои от предоставените на служителите необлагаеми доходи, включително ваучерите за храна.

Информацията се подава като част от справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.