Можете ли да преиздадете ваучери по Наредба 7, ако срокът им е изтекъл?

Ваучерите за храна по Наредба 7 не се връщат и не се преиздават.