До каква стойност ваучерите за храна по Наредба 7 са освободени от данъци?

Ваучерите за храна по Наредба 7 са напълно освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. месечно на служител.