Какво са ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са социална придобивка, освободена изцяло от данъци и осигуровки. Работодателите ги предоставят всеки месец на своите служители и по този начин повишават покупателната им способност. С ваучерите могат да се купят храна и  безалкохолни напитки в голяма търговската мрежа в цяла България. Те са допълнение към заплатата, а не заместват част от нея.
Ваучерите за храна имат срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи, съизмерими с тези на банкнотите.