Какво нямат право да правят търговците с ваучери за подарък Pluxee?

При приемане на ваучери за подарък Pluxee не трябва да: 

  • връщате ресто; 
  • да заменяте ваучери срещу пари в брой;
  • да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
  • да приемате ваучери с нарушена цялост; 
  • да приемате ваучери със зацапан баркод и сериен номер едновременно;
  • да нарушавате целостта на баркода на ваучерите;
  • да променяте цените на стоките/услугите си в зависимост от това дали клиентът плаща с ваучери или с пари.