Има ли нужда от обучение на моя персонал?

Не, виртуална карта Pluxee сe използва като всяка друга карта. Заплащането с виртуална карта Pluxee се случва на вече съществуващите POS терминали, но вместо пластика, клиентът използва смарт устройство.