Какво трябва да правят търговските обекти с ваучерите за храна Pluxee?

Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приематe ваучери за храна Pluxee. 
При пазаруване на клиенти с ваучери, служителите трябва да:

  • Проверят дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла.
  • Проверят номиналната стойност.
  • Поставят печат и дата на гърба на всеки ваучер, като се убедят, че той не е вече подпечатен (т.е. не е бил използван в друг обект). 
  • Издават касова бележка.

В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, клиентът доплаща разликата в лева.