Какво трябва да знаете за приемането на ваучерите за храна Pluxee?

Приемането на ваучери за храна Pluxee е обвързано с подписване на индивидуален договор между Pluxee Bulgaria и всеки търговски обект. Обектът се обозначава със стикер.
С ваучерите за храна може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.