Мога ли да намаля заплатите и да предоставям намалението под формата на ваучери за храна?

Според законодателството това е забранено.

Ваучерите за храна са допълнителна социална придобивка и не могат да заместят заплатата или част от нея.